Каране на 5G Express през 2019г

- Dec 23, 2019-

2019 г. е известна като първата година на 5G комерсиализация. Качете се на експресния влак 5G, за да видите промените, които той е донесъл в живота ни по начини, които никога не бихме могли да си представим.
Синхронни класни стаи с висока разделителна способност, телемедицина, 5G дистанционно шофиране и много други. Чрез дълбоката интеграция на образованието, здравеопазването, промишленото производство и интелигентните градове 5G технологията насърчава интеграцията и развитието между цифровата икономика

и реалната икономика, за да създадете повече нови приложения, нови бизнес модели и нова стойност.


6666