Нетъкани тъкани - перспективи за глобалния пазар (2019-2025)

- Aug 08, 2019-

Глобалният пазар на нетъкан текстил възлиза на 4 7 милиарда долара през 201 8 г. и се очаква да достигне 98,78 милиарда долара до 2026 г., нараствайки при CAGR от 9,3% през прогнозния период.

Увеличаването на съвременното здравеопазване на развиващите се пазари, повишаването на осведомеността за екологично чисти тъкани и нарастващото търсене от строителната и автомобилната промишленост са някои от факторите, стимулиращи растежа на пазара. Въпреки това, високата цена на суровините и нарастващите строги разпоредби за текстилната промишленост затрудняват растежа на пазара. Една от основните възможности е нарастващото значение на геотекстила.


分布图