Съхранение и изхвърляне на нетъкан текстил

- Jul 16, 2019-

1) Съхранявайте в сухи, чисти условия в оригинални опаковки, далеч от пряка слънчева светлина, източници на висока температура и изпарения на разтворители.

2) Да се съхранява в температурния диапазон от -20 ° C до + 25 ° C (-4 ° F до + 68 ° F) и с относителна влажност под 80%.

3) Очакван срок на годност е пет години от датата на производство, когато се съхранява като заявен.

4) Сменете дрехите, ако са повредени, силно замърсени или в съответствие с местната работна практика или разпоредби.

5) Работете и изхвърляйте замърсени дрехи внимателно и в съответствие с приложимите разпоредби.