Масово производство на TYPE 3 Coverall защита от течности

- Jun 26, 2019-


Wanli Type3456


Wanli Type3


Тези комбинезони TYPE 3 са създадени, за да гарантират високо ниво на защита по време на работа. Те покриват или заменят лично облекло и основната им цел е да защитят работника от химически, биологични, механични, термични, електромагнитни и електрически опасности .